İş makineleri & traktör

İş makinaleri, paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver, forklift ve yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır. Uluslararası Standartlar, iş (hafriyat) makinelerinin hızını belirleme yöntemini belirtir. Hem tekerlekli hem de paletli döşeme hafriyat makineleri için geçerlidir. Belirtilen test yöntemi birçok amaç için kullanılabilir. Her bir amaç için makinanın durumu, örneğin yüklü veya boş olduğu test raporunda belirtilecektir.

Bu uluslararası standardın amaçları için aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
 • Test pisti.
 • Test parça uzunluğu; hızın belirlendiği parçanın ölçülen uzunluğu.
 • Zaman kaydedici; zaman aralığını ölçmek için düzenlenmiş aparat.
 • Zaman aralığı; makinenin test pisti uzunluğunu hareket etmesi için geçen süre.
 • Makinanın ortalama hızı.
 • Bireysel testlerde kaydedilen ortalama hızların ortalama değeri.
 • Makinenin test edildiği durumdaki kütlesi, operatörün kütlesi ve yakıt makinanın hızını ölçmek için herhangi bir ekipman kullanılabilir.

Test herhangi bir pist üzerinde yapılabilir. Ancak test pisti uzunluğu en az 20m ve test edilen makinenin hızı ile uyumlu olması için yeterli uzunlukta olacaktır. Testte kullanılan cihaz tamamen taşınabilir olabileceğinden, degradelerde, doğal zeminde ve normal yol yüzeylerinde her koşulda hız ölçümleri yapmak mümkündür. Test pisti ve makine koşulları uygun standartta belirtildiği gibi olacaktır (örneğin, ISO3450: makinenin hızını niçin bilgi gerektiren frenleme testleri için, koşullar standartta gerektiği gibi olacaktır).


Traktör

Traktör, bir veya daha fazla aşamada tasarlanan ve üretilen tarım ve orman araçları ve bu araçlar için tasarlanıp üretilen sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin yanı sıra bunların parça ve donanımlarını kapsar. Tarım ve orman araçlarının tip onayı AB /167/2013 yönetmeliğine göre düzenlenir. Bu yönetmelik özellikle, T ve C kategorileri traktörler, R kategorisi römorklar ve S kategorisi birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımlar için geçerlidir.

T kategorisi, tüm tekerlekli traktörleri kapsar. Bu maddedeki iki ila sekizinci fıkralarda belirtilen her bir tekerlekli traktör kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya ‘b’ işareti eklenir. Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan tekerlekli traktörler için ‘a’, azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan tekerlekli traktörler için ‘b’ yazılır.

 • T1 kategorisi, sürücüye en yakın dingilin minimum iz genişliği 1150 mm’den az olmayan, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olan ve alt açıklığı 1000 mm’den fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar.

 • T2 kategorisi, minimum iz genişliği 1150 mm’den az olan, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olan ve alt açıklığı 600 mm’den fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar. Traktörün zemine göre ölçülen ağırlık merkezinin yüksekliği her bir aksın ortalama minimum iz genişliğine bölündüğünde çıkan sonuç 0,90’dan fazlaysa, azami tasarım hızı 30 km/saat ile sınırlanır.

 • T3 kategorisi, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar.

 • T4 kategorisi, özel amaçlı tekerlekli traktörleri kapsar.

 • T4.1 kategorisi yüksek açıklıklı traktörler, üzüm asması gibi boyu çok uzayan mahsuller için tasarlanan traktörleri kapsar. Bu traktörler, bir veya birden fazla mahsul sırasının herhangi bir kenarına sol veya sağ tekerlekler ile mahsule paralel olarak ilerlemesine imkan veren yükseltilmiş bir şasi veya şasi bölümü özelliğine sahiptir. Bu traktörler, öne, dingiller arasına, arkaya veya platform üzerine takılabilecek aletleri taşımak veya çalıştırmak için tasarlanmıştır. Traktör çalışır konumdayken, mahsul sıralarına dik yerden açıklık 1000 mm’den fazladır. Lastikler normal şekilde takılıyken traktörün zemine göre ölçülen ağırlık merkezi yüksekliği, bütün aksların ortalama minimum iz genişliğine bölündüğünde çıkan sonuç 0,90’dan fazlaysa, azami tasarım hızı 30 km/saati aşamaz.

 • T4.2 kategorisi, geniş boyutlarıyla tanımlanan ve esas olarak geniş tarım arazilerinde kullanıma yönelik olan traktörleri kapsar.

 • T4.3 kategorisi düşük açıklıklı traktörler, birbiriyle değiştirilebilir donanımı tarım veya ormancılıkta kullanım için tasarlanan ve destekleyici çerçeveyle karakterize edilen, bir veya daha fazla kuyruk mili ile donatılan, teknik açıdan izin verilen kütlesi 10 ton’dan büyük olmayan, çalışır durumdayken bu kütlenin azami yüksüz kütleye oranı 2,5’tan az olan ve lastikler normal şekilde takılıyken zemine göre ölçülen ağırlık merkezi yüksekliği 850 mm’den az olan dört tekerleği tahrikli traktörleri kapsar.