• 2007/46/EC SAYILI AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYİ DİREKTİFİ

 • Motorlu araçların ve römorklarının ve bu araçlara yönelik sistemlerin, komponentlerin ve ayrı teknik ünitelerin onaylanması için oluşturulan genel çerçeve direktifi

 • Son Başvuru Tarihi

  • 1 Eylül 2020 itibariyle, AB WVTA (Tam Araç Tip Onayı) sürecinin 2018/858 (AB) Yönetmeliğine uyması gerekecektir. Aynı tarih itibarıyla, 2007/46 / EC sayılı mevcut Direktif yürürlükten kaldırılacaktır.

  • 5 Temmuz 2020 itibariyle, üretici uygulanacak standardı seçebilir.

  • 2007/46 / EC’ye göre yayınlanan tüm WVTA’lar 1 Eylül 2020’den sonra bile geçerli olmaya devam edecektir.

  Kapsam genişletmeler, 1 Eylül 2020’den sonra da her an uygulanabilir.

 • Üreticiyi Etkileyecek Değişiklikler

 • (AB) 2018/858, 2007/46/EC’den farklı bir teknik açıklama (MID, Örnek Bilgi Dökümanı) gerektirecektir.

  1 Eylül 2020 tarihinden sonra başvurulacak 2007/46 / EC kapsam genişletmelerinde, uygulanacak yeni MID’nin zorunlu olması veya geçiş aşaması olup olmayacağı tartışmaları devam etmektedir.

  (AB) 2018/858, ayrıca 2007/46/EC versiyonundan farklı bir COC (Uygunluk Sertifikası) gerektirecektir. Bu revize edilmiş COC, 2007/46 / EC uyarınca onaylananlar da dahil olmak üzere 1 Eylül 2020 veya sonrasında üretilen tüm araçlar için talep edilecektir.

  05/07/2026 tarihinden itibaren, COC kağıttan elektronik forma dönüşecektir.

  Herhangi bir nedenle, son tarihe kadar başvurulamazsa, gönderim paketinin (AB) 2018/858 ile uyumlu olacak şekilde değiştirilmesi gerekir:

  - MID Güncellemesi

  - COC Güncellemesi

  - Ek Test Yok

 • (AB) 2018/858 AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ TEKNİK DÜZENLEMESİ

 • Motorlu taşıtların ve römorklarının ve bu araçlara yönelik sistemlerin, komponentlerin ve ayrı teknik ünitelerin onaylanması ve piyasa gözetimi hakkında teknik düzenleme, 715/2007/AB sayılı direktifi ve 595/2009/AB sayılı direktifi düzenleyen teknik düzenleme ve 2007/46/AB sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılması

 • Önemli Yeni Teknik Gereksinimler

 • Şu an için, tüm araç kategorileri (M, N, O) ile ilgili teknik gereklilikler değişmemiştir.

  06.07.2022 tarihinden itibaren ECE ‐ R94 uyarınca önden çarpışma ve ECE R127 uyarınca yaya koruması da GVM> 2500 kg ise M1 ve N1 kategorisindeki yeni araç tipleri için de geçerli olacaktır.

  Bu araç türleri mevcut direktifte hariç tutulmuştur.

 • Üreticileri Etkileyen Diğer Hususlar

 • Yalnızca 2007/46/AB yürürlükten kaldırılmayacak, aynı zamanda 715/2007/AB ve 595/2009/AB de yeni regülasyonlar ile değiştirilecektir.

  Bakanlık tarafından Tip Onayı Faaliyetleri periyodik olarak kontrol edilecektir.

  Piyasa gözetimi gereklilikleri eklenmiştir.

  PGDK Üretimi yapılmış olan ürünlerin uygunluğunu doğrulamak amacı ile düzenli kontroller yapar. Bu testler gerek istatiksel gerekse numune bazlı yol ve labaratuar testleri ile yapılabilir.

  Herhangi bir Tam Araç Tip Onayı, sırasıyla en fazla 7 yıl (binek otomobiller) ve 10 yıl (ticari araçlar) sonra zorunlu incelemeye tabi tutulacaktır.

  Onarım ve Bakım gerekliliklerine ilişkin bilgiler artık yeni düzenlemeye dahil edilmiştir ama ilgili gaz emisyonu standartları geçerli değildir.

  Tüm işletmeler için roller ve sorumluluklar daha ayrıntılı tanımlanmıştır: Üretici, Temsilci, İthalatçı, Distribütör.

  Tekli araçlar için AB Tam araç tip onayı almak mümkün olacaktır.

  Üreticiler ve ilgili taraflar arasında düzenlenmiş veri iletimi olacaktır.

  (AB) 2018/858, üreticilerin kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markalarını ve Birlik’teki iletişim adreslerini, piyasaya sunduklarında araçlarında, bileşenlerinde veya ayrı teknik birimlerinde belirtmelerini isteyecektir.

  • Bu duyuru temel bilgilendirme amaçlıdır.

  • Mobilite, olarak daha ayrıntılı bilgi ve eğitim taleplerinizi karşılamaya hazırız.>

  • Son başvuru tarihlerini dikkate alarak, lütfen şimdiden onay başvurularınızı planlayınız.>

  • Mobilite Tip Onay Uzmanınızla iletişime geçebilir veya aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine, talebinizi iletebilirsiniz.

  Mobilite

  Girne Mah. Girne Cad. Omega Deniz Plaza No: 117-121 K:5 D:8
  Maltepe - İstanbul / TÜRKİYE

  Telefon: +90 216 511 56 47
  Email: info@mobilite.com.tr